Bourání a demolice

Obraťte se na nás i v situaci, kdy plánujete bourací práce a demolici staveb. Naši odborníci Vám pomohou vše zařídit, vyklidit, přistaví ke stavbě kontejner, odvezou veškerý odpad. Pomohou s úpravou terénu po skončení prací, a následně s úklidem komunikací. K dispozici pro práci mají zastřešené kontejnery, nebo velkoobjemové kontejnery, s nosností do 5 tun.

V místech, kam nemá přístup těžká technika, provedou naši zaměstnanci ruční bourání, k čemuž využijí elektrická a benzínová kladiva. Mají zkušenosti s bouráním železobetonových konstrukcí a panelů. V interiérech zvládnou demontáž umakartového jádra a sádrokartonových konstrukcí, osekávání vlhkých omítek a obkladů.  V naší nabídce je také sekání rozvodů pro elektroinstalace, včetně jádrového vrtání.

Oslovte naše specialisty na demolice v Brně, osobně se s Vámi sejdou na místě realizace, poskytnou Vám po celou dobu prací odborný stavební dohled, zajistí projektovou dokumentaci i stavební povolení. Sestaví Vám na míru časový i finanční plán prací.