Základové desky

Nejdůležitější částí novostavby je základová deska. Od ní se odvíjí a na ní stojí celá stavba. Závisí na ní kvalita a životnost domu. Každá chyba v základové desce velmi výrazně ovlivňuje životnost domu. Nedoporučuje se proto šetřit na materiálech potřebných k položení základové desky. Měla by být pevná, rovná, a hlavně správně dimenzovaná. Správně položená základová deska izoluje stavbu od případné podzemní vody. Na konstrukci základové desky mají vždy vliv terénní podmínky staveniště. Jiné provedení základové desky si žádá dřevostavba a jiné zděný dům.

Realizace základové desky

Než se začne se samotným pokládáním základové desky, musí se nejprve odstranit veškeré zbytky základů, které jsou na ploše, kde má základová deska stát. Z demolice starých základů bývá velké množství odpadu, proto je vhodné si na demolici objednat stavební firmu. Ta je vybavena speciální technikou, díky které demolice probíhá rychle a zároveň je tak zařízen i odvoz suti. Je dobré, když na sebe demolice stávajících základů, výkopové a zemní práce a položení základové desky navazují. Po demolici je nutné provést výkopové práce, na které je, zvláště v členitém terénu, dobré najmout si firmu se speciální technikou. Některé firmy nabízejí pestrost služeb od demolice až po položení základové desky, proto nemusí zákazník řešit návaznost jednotlivých prací.

Existuje několik druhů základových desek – železobetonové monolitické a z prostého betonu. Dále je můžeme rozdělit podle tvaru na – rovné, žebrové (s horními a s dolními žebry), roštové a hřibové. Každý z druhů základových desek je vhodný pro jinou plochu, na kterou se základová deska bude pokládat.

Pokud jste z Brna, ale i z okolí, se všemi různými stavebními otázkami Vám poradí odborníci z naší firmy Kadaňka Stav, kteří se zabývají nejen základovými deskami, ale i mnoha dalšími činnostmi, které ke stavebnictví patří.