Reference strana 3

Bytový dům Tomešova 6, Brno – Staré Brno, 2016

Rekonstrukce bytu na adrese Merhautova 174, Brno – Černá Pole, 2016

Rekonstrukce bytu na adrese Kamínky 18, Brno – Bohunice, 2017

Kamenná 9, Brno – Štýřice, 2018

Oplocení VIDA – centrum, Brno – Pisárky, 2017

Oprava budovy chlazení VIDA – centrum, Brno – Pisárky, 2017

Sádrokartonové konstrukce, Rodinný dům, Bratčice u Brna, 2017

Zpevněné plochy, Rodinný dům, Jílkova 163, Brno – Židenice, 2018